top of page

KRAFT - TANKESMIA FOR KUNST OG KULTUR

For kunstens og kulturens funksjon i samfunnet.

Blå Farget Røyk i Alley
Hjem: Welcome

OM TANKESMIA KRAFT

OM TANKESMIA

Tankesmia KRAFT er en tankesmie for kunst og kultur. Vår hovedmålsetting er å bidra til faglig forankra legitimering, bevisstgjøring og forståelse av kunstens kraft i seg selv, for det enkelte menneske og i samfunnet.


Kunsten er i sitt vesen og i seg selv et avgjørende bidrag til menneskers livskvalitet og livsutfoldelse. Et aktiv og fritt kulturliv bidrar sterkt til et bærekraftig og demokratisk samfunn. Samtidig genererer kunsten og kulturlivet store verdier også utover sin egenverdi og har store ringvirkninger i samfunnet rundt seg.


I en verden i endring hvor mange samfunnsfunksjoner er under press, mener vi det er vitalt at kunstfeltet reiser seg og på nytt formulerer sin egen verdi både for seg selv og for samfunnet. Vi må komme sammen og bygge en helhetlig, tydelig og kommuniserende forståelse og forvaltning av kunstens plass og funksjon i samfunnet. Det handler om å samle kunnskap og erfaringer, systematisere og kommunisere kunnskapen og å utvikle sterkere
språk og bevissthet i kunstfeltet og om kunsten ut i samfunnet. Og det handler om å delta i den offentlige samtalen med kunsten og hele bredden av norsk kulturliv som utgangspunkt.


Vi i kunstfeltet må løfte blikket og slippe dialogen til – hvem er vi der ute i samfunnet? Hvordan virker vi? Hvordan forstår samfunnet kunstfeltet? Hvilken hensikt er vi forventet å fylle – og hvilken ønsker vi selv å fylle? Tankesmia KRAFT er et kunstnerinitiativ og vi inviterer til en samtale hvor alle funksjoner i og rundt kulturlivet deltar – kommentatorer, lærere, arrangører, gallerier, kulturinstitusjoner, publikum, kulturledere, kulturarbeidere, studenter,
næringsliv, frivillige, helsearbeidere, akademikere, forskere, politikere, journalister osv.

Foto: Antero Hein, Nagelhus Schia Productions 

NSP - Kraft.jpeg

HVA GJØR TANKESMIA? 

Tankesmia KRAFT lager møteplasser
På vår årlige KRAFT-konferanse belyser og diskuterer vi de overordna problemstillingene kunst og kulturfeltet står overfor i vår tid. Høsten 22 gjennomførte vi vår første store konferanse om «Kunst og media» i samarbeid med Pressens hus og Oslo World. Høsten 23 planlegger vi vår neste KRAFT-konferanse om «Kunst og skole».


Vi lager også flere mindre seminarer både våre egen og på andres arenaer som for eksempel vårt seminar «Hva er kunsten godt for?» på Norges musikkhøgskole i desember 21 eller vårt seminar «Kunstens demokratiske KRAFT» under Heddadagene i juni 22. Våren 23 deltar vi med et eget seminar under Heddadagene og under Kulturytring begge i juni.
 

Tankesmia KRAFT er aktiv medspiller og rådgiver for kulturlivet
Tankesmia er også aktiv medspiller og rådgiver for kulturlivets mange aktører og arbeider nå bl.a. sammen med Vossajazz om utviklingen av deres kulturkonferanse, deltar i utviklingen av Norsk jazzforums fagdag under deres landsmøte. Vi samarbeider med det nye kunstnerinitiativet for et sterkere klimaengasjement på kulturfeltet «Spillerom» og skal delta på deres konferanse i mai.


Vi samarbeider også med Universitetet i Agders nye senter for fremragende utdanning om å utvikle et fag omkring tematikken legitimering og bærekraft, entreprenørskap og kommunikasjon. Vårt mål er at dette faget skal kunne tilbys også våre øvrige kunstutdanningsinstitusjoner.

Tankesmia KRAFT utvikler en ressursbank
Vi bygger en ressursbank med utgangspunkt i arbeidet vi gjør. Her kan du søke på temaer og arrangementer og bli kjent med ideer og debatter. Vi samler og tilgjengeliggjør bakgrunnsmateriale og tekster knyttet til våre arrangementer og deler opptak fra paneldebatter, innledninger og annet fra våre arrangementer. Med økte ressurser ønsker vi å igangsette et summerende forskningsarbeid hvor vi systematiserer og tilgjengeliggjør forskning på kulturfeltet og forskning tilknyttet kulturfeltet.

utstilling Space

HVEM ER VI?

Tankesmia KRAFTs initiativtakere:

Solveig Slettahjell, musiker og intiativtaker

Leif Ove Andsnes, musiker

Nosizwe Lise Baqwa, musiker og skuespiller

Ane Dahl Torp, skuespiller

A K Dolven, billedkunstner

Dag Johan Haugerud, filmregissør og bibliotekar

Karoline Krüger, musiker og skuespiller

Ruth Lillegraven, forfatter

Sigmund Løvåsen, forfatter

Guro Nagelhus Schia, danser og kunstnerisk leder

Odd Nordstoga, låtskriver og musiker

Lars Ø Ramberg, billedkunstner

Tom Remlov, filmprodusent, teatersjef og operadirektør

Sigrid Røyseng, professor i kultursosiologi

Toni Usman, dramatiker

Øivind Varkøy, professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap

Rolf Wallin, komponist

Ingrid Weme Nilsen, dramaturg

Bugge Wesseltoft, musiker

Stian Westerhus, musiker

Tone Østerdal, kulturarbeider

 

​Tankesmias styre består av Sigrid Røyseng, Solveig Slettahjell, og Øivind Varkøy. 

MEDIEOPPSLAG OG VIDEOER

Opptak fra Krafts seminar ved Norges musikkhøgskole 02.12.2021

Kronikk i Aftenposten: Vi trenger en tankesmie for kunst og kultur

Sak i Ballade: Oppretter tankesmie for kunst og kultur 

Kommentar i Aftenposten: Kulturen lever ikke av penger alene

Pianotime

Tankesmia KRAFT er støttet av: 

bottom of page