top of page

KRAFT - TANKESMIA FOR KUNST OG KULTUR

For kunstens og kulturens funksjon i samfunnet.

Blå Farget Røyk i Alley
Hjem: Welcome

OM TANKESMIA KRAFT

HVORFOR?

På vei ut av koronakrisen, hvor store deler av kunst- og kulturfeltet har levd med inngripende restriksjoner, står det klart for oss at aktørene i feltet selv må reise seg og bidra til økt anerkjennelse og forståelse av kunstens plass og funksjon i samfunnet. Vi tror at å ta et slikt initiativ innenfra, med utgangspunkt i kunstnerne selv, vil bidra til å adressere kunsten som faktisk størrelse og som fenomen, ikke bare som idé og verktøy. Vi tror at en uavhengig tankesmie for hele kunst-.og kulturfeltet, hvor kunstnerne i senter inviterer kulturarbeidere, kulturledere, akademikere, skribenter og sammen setter agendaen for samtalen om feltet vårt, kan bidra til dette på en konstruktiv måte. Vi må fortelle hvem vi er, hva vi gjør, hvordan vi arbeider, hva vi er til for, og hva vi genererer rundt oss.

Foto: Antero Hein, Nagelhus Schia Productions 

NSP - Kraft.jpeg

HVA ØNSKER VI?

Vi ønsker å skape en tankesmie for kunst- og kulturfeltet som har som hovedoppdrag å bidra til faglig forankret legitimering av kunstens og kulturens plass i samfunnet. En tankesmie som søker å favne hele feltet – det private og det offentlige, det brede og det smale, frivillighet og undervisning, næring og profesjon. En tankesmie som skal adressere kunsten som fenomen, som profesjon og som samfunnsaktør på alle nivåer av kunstnerisk aktivitet, alt til kunstens fremme. Vi ønsker at tankesmia skal være en kunnskapsbasert og aktiv stemme i den offentlige samtalen om og med vårt felt.

 

Vi er nå i en innledende fase, hvor vi jobber med å forankre ideen om tankesmia i kunst- og kulturfeltet, både hos kunstnere, kulturarbeidere, institusjoner, organisasjoner og kunnskapsmiljøer. 

utstilling Space

HVEM ER VI?

Tankesmia KRAFTs initiativtakere:

Solveig Slettahjell, musiker og intiativtaker

Leif Ove Andsnes, musiker

Nosizwe Lise Baqwa, musiker og skuespiller

Ane Dahl Torp, skuespiller

A K Dolven, billedkunstner

Dag Johan Haugerud, filmregissør og bibliotekar

Karoline Krüger, musiker og skuespiller

Ruth Lillegraven, forfatter

Sigmund Løvåsen, forfatter

Guro Nagelhus Schia, danser og kunstnerisk leder

Odd Nordstoga, låtskriver og musiker

Lars Ø Ramberg, billedkunstner

Tom Remlov, filmprodusent, teatersjef og operadirektør

Sigrid Røyseng, professor i kultursosiologi

Toni Usman, dramatiker

Øivind Varkøy, professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap

Rolf Wallin, komponist

Ingrid Weme Nilsen, dramaturg

Bugge Wesseltoft, musiker

Stian Westerhus, musiker

Tone Østerdal, kulturarbeider

 

​Tankesmias styre består av Sigrid Røyseng, Solveig Slettahjell, og Øivind Varkøy. 

MEDIEOPPSLAG OG VIDEOER

Opptak fra Krafts seminar ved Norges musikkhøgskole 02.12.2021

Kronikk i Aftenposten: Vi trenger en tankesmie for kunst og kultur

Sak i Ballade: Oppretter tankesmie for kunst og kultur 

Kommentar i Aftenposten: Kulturen lever ikke av penger alene

Pianotime

Tankesmia KRAFT er støttet av: 

bottom of page