KRAFT - TANKESMIA FOR KUNST OG KULTUR

For kunstens og kulturens funksjon i samfunnet.

Blå Farget Røyk i Alley
 

Våre arrangement

Kunst & Media

Konferanse

Kunst & Media

Nobels Fredssenter / Pressens Hus

31. oktober til 01. november 2022

Gratis!

Over to dager inviteres aktører fra kultur, media og andre interesserte til åpne samtaler om hvordan vi snakker om kultur og media i vår tid - og hvordan vi kan spille hverandre bedre.

Om konferansen

Det norske kulturlivet har aldri vært sterkere, bredere og mer mangfoldig enn det er i vår tid. Samtidig forsvinner mange av flatene der vi diskuterer og formidler disse uttrykkene. Mange kjenner på et savn av en felles kulturoffentlighet, der ulike kunstsyn og felt bryner seg mot hverandre og hvor samtalen om kunsten er del av medieflater som fungerer som felles referanse for oss som samfunn. I den bredere samfunnsdebatten blir den ofte betraktet som en ettertanke, mer enn en premissleverandør.

Hva kan gjøres for å motvirke denne tendensen? Går det an å endre retningen i de største mediene? Går det an å finne nye flater hvor en ny, felles kulturoffentlighet kan blomstre? Under årets Oslo World er Tankesmia KRAFT og Pressens Hus vertskap for et seminar om disse spørsmålene. Aktører fra kulturen, media og andre interesserte inviteres til åpne samtaler om hvordan vi snakker om kultur og media i vår tid - og hvordan vi kan spille hverandre bedre.

Mandag 31. oktober, Nobels Fredssenter
13.00 - 16.30
Tirsdag 1. november, Pressens Hus
13.30 - 16.30

Program: Kunst & Media

Facebook-arrangement: Tankesmia Kraft: Kunst & Media

Konferansen lages i samarbeid med Oslo World og Pressens Hus med støtte fra Fritt Ord, Kulturrådet, Oslo kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Bergesenstiftelsen og Creo. 

OM TANKESMIA KRAFT

HVORFOR?

På vei ut av koronakrisen, hvor store deler av kunst- og kulturfeltet har levd med inngripende restriksjoner, står det klart for oss at aktørene i feltet selv må reise seg og bidra til økt anerkjennelse og forståelse av kunstens plass og funksjon i samfunnet. Vi tror at å ta et slikt initiativ innenfra, med utgangspunkt i kunstnerne selv, vil bidra til å adressere kunsten som faktisk størrelse og som fenomen, ikke bare som idé og verktøy. Vi tror at en uavhengig tankesmie for hele kunst-.og kulturfeltet, hvor kunstnerne i senter inviterer kulturarbeidere, kulturledere, akademikere, skribenter og sammen setter agendaen for samtalen om feltet vårt, kan bidra til dette på en konstruktiv måte. Vi må fortelle hvem vi er, hva vi gjør, hvordan vi arbeider, hva vi er til for, og hva vi genererer rundt oss.

Foto: Antero Hein, Nagelhus Schia Productions 

NSP - Kraft.jpeg

HVA ØNSKER VI?

Vi ønsker å skape en tankesmie for kunst- og kulturfeltet som har som hovedoppdrag å bidra til faglig forankret legitimering av kunstens og kulturens plass i samfunnet. En tankesmie som søker å favne hele feltet – det private og det offentlige, det brede og det smale, frivillighet og undervisning, næring og profesjon. En tankesmie som skal adressere kunsten som fenomen, som profesjon og som samfunnsaktør på alle nivåer av kunstnerisk aktivitet, alt til kunstens fremme. Vi ønsker at tankesmia skal være en kunnskapsbasert og aktiv stemme i den offentlige samtalen om og med vårt felt.


Vi er nå i en innledende fase, hvor vi jobber med å forankre ideen om tankesmia i kunst- og kulturfeltet, både hos kunstnere, kulturarbeidere, institusjoner, organisasjoner og kunnskapsmiljøer. Vi planlegger å arrangere en rekke innspillsmøter i løpet av høsten 2021. Til dette arbeidet har vi fått kjærkommen støtte fra Fritt Ord.

utstilling Space

HVEM ER VI?

Tankesmia KRAFTs initiativtakere:

Solveig Slettahjell, musiker og intiativtaker

Leif Ove Andsnes, musiker

Nosizwe Lise Baqwa, musiker og skuespiller

Ane Dahl Torp, skuespiller

A K Dolven, billedkunstner

Dag Johan Haugerud, filmregissør og bibliotekar

Karoline Krüger, musiker og skuespiller

Ruth Lillegraven, forfatter

Sigmund Løvåsen, forfatter

Guro Nagelhus Schia, danser og kunstnerisk leder

Odd Nordstoga, låtskriver og musiker

Lars Ø Ramberg, billedkunstner

Tom Remlov, filmprodusent, teatersjef og operadirektør

Sigrid Røyseng, professor i kultursosiologi

Toni Usman, dramatiker

Øivind Varkøy, professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap

Rolf Wallin, komponist

Ingrid Weme Nilsen, dramaturg

Bugge Wesseltoft, musiker

Stian Westerhus, musiker

Tone Østerdal, kulturarbeider

 

​Tankesmias arbeidsgruppe består av Sigrid Røyseng, Solveig Slettahjell, Øivind Varkøy og Tone Østerdal.

MEDIEOPPSLAG OG VIDEOER

Opptak fra Krafts seminar ved Norges musikkhøgskole 02.12.2021

Kronikk i Aftenposten: Vi trenger en tankesmie for kunst og kultur

Sak i Ballade: Oppretter tankesmie for kunst og kultur 

Kommentar i Aftenposten: Kulturen lever ikke av penger alene

Pianotime

TA KONTAKT MED OSS!

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du er interessert i å bidra til tankesmia, også om du bare vil fortelle oss hva du tenker om initiativet.

Solveig Slettahjell, tlf. 900 81 209

Tankesmia KRAFT er støttet av: